Categories
Uncategorized

Ffrynt ddiwyllianol y Basgwyr ac Eisteddfod Llangollen

Newydd fod yn gweithio gyda chwmni teledu ar gyfweliadau o Wlad y Basg, rhai gyda grwp dawns, Gero Axular, fydd yn dod i eisteddfod Llangollen wythnos nesaf, dod a dipyn o atgofion  personol am y lle ond hefyd sylweddoli fod yna stori dda arall i’w adrodd am gysylltiadau’r wyl gyda Euskal Herria.

Dwi’n cofio siarad gyda pobl hyn pan oeddwn i’n byw yn Donostia / San Sebastián, a chanfod eu bod nhw’n gwybod am eisteddfod Llangollen, a mwy na hynny, yn cysidro’r wyl yn un bwysig dros y blynyddoedd. Ond i fod yn onest, hyd i fi drio gyfieithu ychydig o gyfweliadau i wythnos diwethaf ac gwneud bach o ymchwil, nes i’m sylweddoli faint. Mae’r rhestr o gorau a grwpiau dawns sydd wedi ennill dros y blynyddoedd yn ddigon parchus, ond dwi’n meddwl fod y pwysicrwydd yn dod o’r rhai wnaeth ennill yn y 50au a 60au, pan oedd gorthrwm Franco o ddiwylliant basgaidd ar ei anterth.